понеділок, 2 червня 2008 р.

Мій ~./vimrc

Цей допис не буде описувати структури конфігураційного файлу .vimrc.

Можливості:
 • ідентифікація типу файлу;
 • підстітка синтаксису;
 • заміна табуляції пробілами;
 • зміна кодування файлу для відкриття/зберігання;
 • зміна мови розкладки клавіатури;
 • перевірка орфографії;
 • статус-стрічка з інформацією про поточний файл;

Словники для перевірки орфографії можна скачати з сайту ftp://ftp.vim.org/pub/vim/runtime/spell/. Помістити необхідні файли *.spl в /usr/share/vim/vim70/spell/ .

set nocompatible     " We're running Vim, not Vi!
syntax on " Enable syntax highlighting
filetype plugin indent on " Enable filetype-specific indenting and plugging

set tabstop=2
set shiftwidth=2
set expandtab

set fileencodings=utf-8,cp1251,cp866,koi8-u
set encoding=utf-8
set termencoding=utf-8
set statusline=%<%f%h%m%r%=format=%{&fileformat}\ file=%{&fileencoding}\ spell=%{&spelllang}
set laststatus=2

" <F7> File fileformat (dos - <CR> <NL>, Unix - <NL>, mac - <CR>)
map <F7> :execute RotateFileFormat()<CR>
vmap <F7> <C-C><F7>
imap <F7> <C-O><F7>
let b:fformatindex=0

function! RotateFileFormat()
let y = -1
while y == -1
let encstring = "#unix#dos#mac#"
let x = match(encstring,"#",b:fformatindex)
let y = match(encstring,"#",x+1)
let b:fformatindex = x+1
if y == -1
let b:fformatindex = 0
else
let str = strpart(encstring,x+1,y-x-1)
return ":set fileformat=".str
endif
endwhile
endfunction

" <F8> File encoding for open
" ucs-2le - MS Windows Unicode encoding
map <F8> :execute RotateEnc()<CR>
vmap <F8> <C-C><F8>
imap <F8> <C-O><F8>
let b:encindex=0
function! RotateEnc()
let y = -1
while y == -1
let encstring = "#koi8-r#cp1251#8bit-cp866#utf-8#ucs-2le#"
let x = match(encstring,"#",b:encindex)
let y = match(encstring,"#",x+1)
let b:encindex = x+1
if y == -1
let b:encindex = 0
else
let str = strpart(encstring,x+1,y-x-1)
return ":e ++enc=".str
endif
endwhile
endfunction

" <Shift+F8> Force file encoding for open (encoding = fileencoding)
map <S-F8> :execute ForceRotateEnc()<CR>
vmap <S-F8> <C-C><S-F8>
imap <S-F8> <C-O><S-F8>
let b:encindex=0
function! ForceRotateEnc()
let y = -1
while y == -1
let encstring = "#koi8-r#cp1251#8bit-cp866#utf-8#ucs-2le#"
let x = match(encstring,"#",b:encindex)
let y = match(encstring,"#",x+1)
let b:encindex = x+1
if y == -1
let b:encindex = 0
else
let str = strpart(encstring,x+1,y-x-1)
:execute "set encoding=".str
return ":e ++enc=".str
endif
endwhile
endfunction

" <Ctrl+F8> File encoding for save (convert)
map <C-F8> :execute RotateFEnc()<CR>
vmap <C-F8> <C-C><C-F8>
imap <C-F8> <C-O><C-F8>
let b:fencindex=0
function! RotateFEnc()
let y = -1
while y == -1
let encstring = "#koi8-r#cp1251#8bit-cp866#utf-8#ucs-2le#"
let x = match(encstring,"#",b:fencindex)
let y = match(encstring,"#",x+1)
let b:fencindex = x+1
if y == -1
let b:fencindex = 0
else
let str = strpart(encstring,x+1,y-x-1)
return ":set fenc=".str
endif
endwhile
endfunction

" Russian support | CTRL+^
set keymap=russian-jcukenwin
" by default - latin keymap
set iminsert=0
" by default - latin keymap for search
set imsearch=0


" ftp://ftp.vim.org/pub/vim/runtime/spell/
if version >= 700
" По замовчуванню перевірка орфографії виключена.
setlocal spell spelllang=
setlocal nospell
function ChangeSpellLang()
if &spelllang =~ "en_us"
setlocal spell spelllang=ru
elseif &spelllang =~ "ru"
setlocal spell spelllang=uk
elseif &spelllang =~ "uk"
setlocal spell spelllang=en_us,ru,uk
elseif &spelllang =~ "en_us,ru,uk"
setlocal spell spelllang=
setlocal nospell
else
setlocal spell spelllang=en_us
endif
endfunc
" map spell on/off for English/Russian
map <F11> <Esc>:call ChangeSpellLang()<CR>
endif


Після перезапуску, Vim буде мати наступний вигляд:

Немає коментарів: